கல்விக் கொள்கைக்கு எதிரான கவிதை 3

கல்விக் கொள்கைக்கு எதிரான கவிதை 3

காலத்தின் இரை  எனக்கான தானியம் அவன் பைகளில் கனக்கிறது. என் வலை சேகரித்த மீன்கள் அவன் கூடைகளில் நிறைகின்றன. என் தாகத்துக்கான நீர் அவன் கடைவாயில் ஒழுகுகிறது. எனக்கான இறைச்சி அவன் தொடைகளில் கொழுக்கிறது. என்னுடைய பசிக்கும் சேர்த்து அவன் வயிறு…
#NEP – Nee Ellaam Padikkalaamaa

#NEP – Nee Ellaam Padikkalaamaa

LIKE | COMMENT | SHARE | SUBSCRIBE Follow Us on:- Facebook: https://www.facebook.com/thamizhbooks/ Twitter: https://twitter.com/Bharathi_BFC To Buy New Tamil Books. Visit Us Below https://thamizhbooks.com To Get to know more about tamil…
தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 ஒலி பதிவு

தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 ஒலி பதிவு

தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 அனைவருக்கும் கொண்டு செல்லும் ஒரு சிறு முயற்சி. எழுத்தாளர் விழியன் ஒருங்கிணைப்பில் 50 நபர்களின் முயற்சியால் வெளிவந்த தமிழ் மொழிபெயர்ப்பின் ஒலி பதிவு இது...  
தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 (National Education Policy 2020 in Tamil) | Tamil Nadu State Students and Politicians opposes NEP 2020 - https://bookday.in/

தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 தமிழில்

அனைவருக்கும் வணக்கம், இந்த கோப்பில் இருப்பது மத்திய அரசு வெளியிட்ட தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 -வின் தமிழ் வடிவம். இது அதிகார்வப்பூர்வ மொழிபெயர்ப்பு அல்ல. அரசு இதனை அதிகார்வப்பூர்வமான மொழிமாற்றம் செய்து வெளியிடும். அது எப்போது வரும் என்று தெரியாததால்…