ஒலியின்றிப் பேரிசை கவிதை – ஆதித் சக்திவேல்

காலம் பரிசளித்த பெட்டியைத் திறந்து பார்த்தோம் ஆவலாய் இருள் நிரம்பி வழிந்தது “நீரைப் போல் உன் நினைவுகளைத் தேக்கிக் கொள்வேன் ” என்றாய் “மேகங்கள் இன்றி வானம்…

Read More