தொடர் 9: ஒரு லட்சம் புத்தகங்கள் – சுஜாதா | கதைச்சுருக்கம் : ராமச்சந்திர வைத்தியநாத்

இவர் தமிழ் மட்டுமல்ல, கதைக் களங்களும் புத்தம் புதியதுதான் ஒரு லட்சம் புத்தகங்கள் சுஜாதா ஐந்து நட்சத்திர ஓட்டல் ஒன்றில் பாரதி பற்றிய சர்வதேச அளவிலான கருத்தரங்கு…

Read More