சிறுகதை: ஒத்த ரூபாய் – சத்யா சம்பத் குமார்

மாலை 4 மணி சிவ பிரசாதம் என்ற போர்டை தாங்கிய லேத் பட்டறையில் மும்மரமாக வேலை நடந்துகொண்டிருந்தது. அப்பொழுது டெலிபோன் அலறியது, முதலாளி இந்த நேரத்தில் யார்…

Read More