ஊர்சுற்றிப் புராணம் – ராகுல சாங்கிருத்யாயன் | நூல் மதிப்புரை ந.சண்முக சுந்தரம்

ஊர்சுற்றிப் புராணம் மூல மொழியும் நூல் வெளிவந்த ஆண்டும் பற்றிய விவரங்கள் இல்லை. தனது நாற்பதாண்டு கால ஊர் சுற்றி அனுபவத்தைக் கொண்டு இந்நூலை எழுதியிருக்கிறார் ராகுல்ஜி…

Read More