குடியரசுத் தலைவரும் இந்திய ஆயுதப்படைகளின் தலைமைத் தளபதியுமான ராம்நாத் கோவிந்துக்கு எழுதப்பட்ட வெளிப்படையான கடிதம் – தமிழில்: தா.சந்திரகுரு

2021 ஜனவரி 29 ஸ்ரீ ராம்நாத் கோவிந்த் இந்திய குடியரசுத் தலைவர், ராணுவ தலைமைத் தளபதி ராஷ்டிரபதி பவன் புது தில்லி 110001. அன்புள்ள குடியரசுத் தலைவரும்,…

Read More