மொழிபெயர்ப்பு கவிதை : திறந்த காயம் | தமிழில் – வசந்ததீபன்

திறந்த காயம் ******************* நான் ஒரு திறந்த காயம் யாரோ அதைச் சுத்தம் செய்கிறார் யாரோ மருந்து போடுகிறார் நான் எல்லாருடைய நன்றியுணர்வையும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது…

Read More