அரும்பு சிறுவர் நூலரங்கம் திறப்பு விழா: கி.ரமேஷ்

சுமார் ஒரு மாதத்துக்கு முன் ஒரு பெரிய இடத்தை பாரதி புத்தகாலயத்துக்காக எடுத்திருக்கிறோம் என்று சொன்ன போது அப்படி ஒன்றும் பெரிதாக எனக்குத் தோன்றவில்லை. சற்று தாமதமாகத்தான்…

Read More