கவிதை: ஒடுக்கப்பட்டவன் – வசந்ததீபன் 

ஒடுக்கப்பட்டவன் _______________________ அவனது கண்ணீர் வழிந்தோடுகிறது.. அவனை பசி எரிக்கிறது.. அவன் — எந்த சாதிக்கும் சொந்தமில்லை எந்த மதத்திற்கும் கட்டுபடாதவன் எந்த இனத்திற்கும் உடைமையில்லை எந்த…

Read More