நெடுநல்வாடை கவிதை – வசந்ததீபன்

எலிகள் திரியும் இடத்தில் பூனைகளின் வருகை அவசியம் வயலைத் தின்று செரிக்க முயலும் கொக்குகளின் நிறம் வெண்மையாக எளிதில் கடந்து போகிறது எறும்பு நீரற்ற ஆற்றை… வீடுகளிலும்…

Read More