சிறுகதை: *ஒரு நாள் செலவு* – பிரியா ஜெயகாந்த்

ஒரு நாள் செலவு கீதாவும், எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் அவள் மகள் பூஜாவும் நீண்ட நேரமாக ஆட்டோ பிடிக்க காத்திருந்தனர். மணி இரவு பத்தை நெருங்கிவிட்டிருந்தது. எந்த…

Read More