ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – ஒரு பண்பாட்டின் பயணம் (சிந்து முதல் வைகை வரை) – செ. தமிழ்ராஜ்

புத்தகத்தின் அடர்த்தி உள்ளடக்கம் காரணமாக பதிவும் சற்று விரிவடைகிறது வாசகர்கள் பொறுத்தருள்க. அகாலத்தின் பாழ்வெளியில் புதைந்து கிடந்த சிந்துவெளி நாகரிகமொன்று தன் கரங்களை அகல விரித்து புதைமேட்டிலிருந்து…

Read More