நூல் அறிமுகம்: எழுத்தாளர் சுந்தர ராமசாமியின் “ஒரு புளியமரத்தின் கதை” –  பா.அசோக்குமார்

1966 இல் எழுதப்பட்ட மிகச் சிறந்த நாவல். பலரும் படித்து சிலாகித்து பரவச நிலையை அடைந்த நாவல். சுந்தர ராமசாமி அவர்களின் முதல் நாவல். பல்வேறு மொழிகளில்…

Read More