ஒரு தோழியின் கதை – ஆயிஷா.நடராசன் | மதிப்புரை ரேகா ஜெயகுமார்

இந்த புத்தகத்தை ஓரளவு ஆங்கில படமான Inception கதையோடு பொருத்தி பார்க்கலாம்.Inception கதையில் நாயகன் தன்னுடைய ஆழ்மனதில் கனவு காண்பான்.பிறகு கனவுக்குள் கனவு என்று கதை நகரும்.…

Read More