பெயர் சொல்லும் பறவைகள் 5 – லோட்டன் தேன்சிட்டு (Loten’s Sunbird) | முனைவர். வெ. கிருபாநந்தினி

லோட்டன் தேன்சிட்டு – Loten’s sunbird நான் மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள பறவைகள் ஆய்வகம் ஒன்றில் இறந்துபோகும் பறவைகள் பற்றி ஆய்வு செய்துவருகிறேன். இந்த ஆய்வகமானது இயற்கை…

Read More

பெயர் சொல்லும் பறவைகள் 4 (Green Cheeked Parakeet) – முனைவர். வெ. கிருபாநந்தினி

சென்ற வாரம் நம்ம ஊர் பச்சைக்கிளியைப் பற்றித் தெரிந்து கொண்டோம் அல்லவா, இந்தவாரம் அதே குடும்பத்தைச் சார்ந்த வெளிநாட்டுக் கிளியுடன் நாம் பயணிக்கலாம். ஏனெனில் நாம் வெளிநாட்டுக்…

Read More