அமுதா செல்வி எழுதிய “பசி கொண்ட இரவு” – நூலறிமுகம்

ஆசிரியர் அமுதா செல்வியின் “பசி கொண்ட இரவு” இரவில் எழுதப்பட்ட கதைகள் போலும். கருப்பு இன‌ப் பெண்களின் உரிமைக்குரலாக செயல்பட்ட மாயா ஏஞ்சலோ என்ற புகழ் பெற்ற…

Read More

கி.அமுதா செல்வி எழுதிய “பசி கொண்ட இரவு” – நூலறிமுகம்

வாசிப்பு இயக்கத்தின் வாயிலாக அறிமுகமானவர் அன்பு தோழி அமுதா செல்வி. அவரின் முதல் சிறுகதை தொகுப்பு “பசி கொண்ட இரவு” வெளியாகிறது என்ற செய்தி கிடைத்ததுமே இனம்…

Read More