எஸ். ராமகிருஷ்ணன் “பதின்” – நூலறிமுகம்

சிறுகதை, நாவல்,கட்டுரை,சிறார் நூல், மொழிபெயர்ப்பு என சிறந்த படைப்புகளை தனது பங்களிப்பாக தமிழ்ச் சமூகத்திற்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் சாகித்ய அகாதமி விருதாளர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணனின் பதின் நாவல் தமிழ்…

Read More