சரவிபி ரோசிசந்திராவின் குழந்தைப் பாடல்

வாரத்தின் முதல் நாள் ஞாயிறு வாழ்வில் என்றும் பொறுமை யாயிரு ஞாயிறுக்கு அடுத்த நாள் திங்கள் ஞாயிறு அம்மா செய்வாள் பொங்கல் திங்களுக்கு அடுத்துச் செவ்வாய் தித்திக்கும்…

Read More

தொட்டில் சீலை சிறுகதை – தெ.சக்தி ராணி

நல்வரவு கோலம் நல்லா பெருசா போடுங்க… வரவேற்பு கற்கண்டு …சந்தனம்…குங்குமம் எடுத்து வச்சாச்சா…என்ற பரபரப்பில் அனைவரையும் வரவேற்க தயாரானாள் அகல்யா… என்ன அகல்யா…எல்லாம் சரியா பண்ணியாச்சா என்று…

Read More