நூல் அறிமுகம்: த.வி.வெங்கடேஸ்வரனின் ’விண்மீன்களின் வகை வடிவம் வரலாறு’ – ஹேமபிரபா

நூல் அறிமுகம்: த.வி.வெங்கடேஸ்வரனின் ’விண்மீன்களின் வகை வடிவம் வரலாறு’ – ஹேமபிரபா
நூல் : விண்மீன்களின் வகை வடிவம் வரலாறு
ஆசிரியர் : த.வி.வெங்கடேஸ்வரன்
விலை : ரூ. 270.
வெளியீடு : பாரதி புத்தகாலயம்

தொடர்புக்கு : 044 – 24332424 /24330024/
விற்பனை : 24332924
புத்தகம் வாங்க : www.thamizhbooks.com
[email protected]
விண்வெளி சம்மந்தமான செய்திகளைப் பார்க்கும்போது, அது குறித்த ஆர்வத்தினால் பல்வேறு சந்தேகங்கள், கேள்விகள் எழுவது இயல்பு.

என்னதான் சிறு சிறு கட்டுரைகள் வாசித்துத் தெரிந்துகொண்டாலும், ஒரு புத்தகத்தை முழுமையாக வாசித்து அடிப்படையிலிருந்து பிரபஞ்சத்தைப் புரிந்துகொள்வது மகிழ்ச்சியான அனுபவம்தானே!

த.வி.வெங்கடேஸ்வரன் எழுதிய “விண்மீன்களின் வகை வடிவம் வரலாறு” புத்தகத்தை வாசிக்கலாம்.

தமிழில் வானியல் பற்றி விரிவான அளவில் எளிமையாக வரும் முதல் நூல். கோள்கள் பற்றி அவற்றின் அமைப்பு, இயக்கம், வரலாறு பற்றி இதில் தெளிவாகச் சொல்லப்படுகிறது. சில செய்முறைகளும் தரப்பட்டுள்ளன. இந்நூல் பிரபஞ்சம் பற்றிய மறை திறவுகளை வெளிச்சமிட்டுக் காட்டுகிறது.

-ஹேமபிரபா