ஜமீல் கவிதைகள்

அம்மாவின் நிழல் ____________________ தேவை நிமித்தம் வெளியில் செல்லும் ஒவ்வொரு முறையும் தன்னை மறைத்து வைத்து விட்டா செல்கிறார் அம்மா திரும்பி வந்ததும் வீட்டில் நிகழ் சம்பவங்கள்…

Read More