இந்தியாவின் வேளாண் பொருளாதாரம் @ 75 : தொடர் – 16 வேளாண்மைச் சிக்கல்களும் தீர்வுகளும் – பேரா.பு.அன்பழகன்

அரசியலும் பொருளாதாரமும் நெருங்கிய தொடர்புடையது. மார்க்ஸ் மற்றும் ஏங்கல்ஸ் ஆகியோர் பொருளாதார அடிப்படைக்கும் மேற்கட்டுமானம் (அரசியல் மற்றும் சட்டம்) ஆகியவற்றுக்கும் இடையே இயங்கியல் தொடர்புகளைப் பற்றி விளக்கினார்கள்.…

Read More

அரசியல் பொருளாதாரமும், ஆன்மீக அரசியலும் – டி.கே.ரங்கராஜன்

1990களுக்கு பிறகு இந்திய அரசியல், பொருளாதாரத்தின்போக்கு வேறு திசையில் வேகமாகத் திரும்பியது. நவீன தாராளமயக் கொள்கையின்பாதகமான தாக்கம் அரசியலிலும், பொருளாதாரத்திலும் தெரியத் துவங்கியது. வெள்ளையனை எதிர்த்து போராடி…

Read More