poojia neram

நூல்அறிமுகம் : பூஜ்ஜிய நேரம் – இரா.சண்முகசாமி

“காவியமா நெஞ்சில் ஓவியமா” ஆம் இந்நூல் ஆகச்சிறந்த காவியம். நம்மை போராடத் தூண்டும் காவியம். நம்மை ஆதிக்கம் செய்பவர்களை காட்டிக்கொடுக்கும் காவியம். நூலின் ஆசிரியர் கவிஞரா இல்லை…

Read More