பாமரன் எழுதிய “குறும்புக்காரன் குவேரா” – நூலறிமுகம்

“சே” என்றால் மகிழ்ச்சி. கொண்டாட்டம். இந்த கோடை விடுமுறையை கொண்டாடி மகிழ, குழந்தைகள் வாசிக்க வேண்டிய நூல் இது. படிக்க இயலாத குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்கள் படித்து, அவர்களுக்குச்…

Read More