நூல் அறிமுகம்: பிரபஞ்சன் எழுதிய “எனக்குள் இருப்பவள்” – பா.அசோக்குமார்

நூல்: “எனக்குள் இருப்பவள்” ஆசிரியர்: பிரபஞ்சன் வெளியீடு: கவிதா பப்ளிகேஷன்ஸ் பக்கங்கள் : 176 விலை: ₹. 70/- 2008 ஆம் ஆண்டு பதிப்பிக்கப்பட்ட இந்நூலில் இரண்டு…

Read More

பேசும் புத்தகம் | பிரபஞ்சன் சிறுகதை *இரண்டு குழந்தைகள்* | வாசித்தவர்: த.ஜோசப்ஜெயந்தி Ss226/2

சிறுகதையின் பெயர்: இரண்டு குழந்தைகள் புத்தகம் : பிரபஞ்சன் சிறுகதை ஆசிரியர் : திரு.பிரபஞ்சன் வாசித்தவர்: த.ஜோசப்ஜெயந்தி Ss226/2 இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக…

Read More

பேசும் புத்தகம் | பிரபஞ்சன் சிறுகதை *மரி என்கிற ஆட்டுக்குட்டி* | வாசித்தவர்: த.ஜோசப்ஜெயந்தி Ss226/1

சிறுகதையின் பெயர்: மரி என்கிற ஆட்டுக்குட்டி புத்தகம் : மரி என்கிற ஆட்டுக்குட்டி ஆசிரியர் : திரு.பிரபஞ்சன் வாசித்தவர்: த.ஜோசப்ஜெயந்தி Ss226/1 இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம்…

Read More