இசை வாழ்க்கை 72: பன்னீரைத் தூவும் இசை – எஸ்.வி.வேணுகோபாலன்

பன்னீரைத் தூவும் இசை எஸ்.வி.வேணுகோபாலன் அருமையான திரைக்கலைஞர் பிரதாப் போத்தன் மறைவு அவர் இருந்தபோது பேசப்பட்டதை விடவும் இப்போது அவரை அதிகம் பேச வைக்கிறது. அவரது தோற்றம்,…

Read More