என் சி பி எச் பிரச்சினைக்கு தீர்வு – இரா முத்தரசன்

என்சிபிஎச் பிரச்சனைக்கு சுமமூகமான தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு அறிவிக்கிறோம்.. ஒரு மாத காலத்திற்கு மேல் இது பெரிதும் பேசப்படும் பொருளாக அமைந்துவிட்டது. கவலையும், கோபமும், வருத்தமும்…

Read More

அறிவியல் மகத்தானது ! – த. வி. வெங்கடேஸ்வரன்

இந்திய சுதந்திரத்தின் 75 ஆம் ஆண்டு அமுதப் பெருவிழா – இந்திய அறிவியல் தொழில் நுட்பத் துறையின் சாதனைகள் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்று 75 ஆவது அமுதப்…

Read More