சகுவரதன் கவிதைகள்

பின் புத்தி ========= தலைப்பைப் பற்றி தலையை சொரிந்துகொண்டிருக்கையில் கவிதை வரிகளில் அலைந்துகொண்டிருந்த எறும்பு சுருக்கென கடித்துவிட்டது. நசுக்கிய பிறகுதான் யோசித்தேன். என்ன சொல்ல வந்திருக்கும் ?…

Read More