பணவீக்கம் : உழைக்கும் மக்கள் மீது கொடூரமான தாக்குதல் – தமிழில் : ச.வீரமணி

நாடு, பணவீக்கச் சூழலில் சிக்கியிருப்பதன் விளைவாக மக்கள் பயன்படுத்தும் அனைத்து அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலைகளும் பாய்ச்சல் வேகத்தில் உயர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. இவ்வாறு விலைவாசிகள் நாளும் உயர்ந்துகொண்டிருப்பது, கிராமப்புற…

Read More