Prima facie case

ஆயுதப்படைகள் (சிறப்பு அதிகாரங்கள்) சட்டம் என்கிற கொடூரமான சட்டத்தை ரத்து செய்திடுக – தமிழில்: ச.வீரமணி

அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் என்னும் சிறப்புப்படையினரால் நாகாலாந்து, மோன் என்னும் மாவட்டத் தலைநகரில் 14 அப்பாவி பொது மக்கள் கொல்லப்பட்டிருப்பது ஆயுதப்படைகள் (சிறப்பு அதிகாரங்கள்) சட்டம் என்கிற (AFSPA-…

Read More