ஆரம்ப சுகாதர நிலையங்களை கைப்பற்றுவதற்க்கான சூழ்ச்சி தான் நீட் (NEET) – பிரின்ஸ் கஜேந்திரபாபு

Education activist Prince Gajendra Babu #NEET #BJP #SFI இந்திய மாணவர்கள் சங்கம் தமிழ்நாடு மாநிலக்குழு 03.10.2021 திருச்சியில் நடத்திய ”நீட் எதிர்ப்பு மாநாடு 2021”…

Read More