பாங்கைத் தமிழனின் கவிதைகள்

போதி மாதா **************** ஒரு முழுமையை எப்படிஉன்னால் கொடுக்க முடிந்தது; ஒன்பதே மாதங்களில்? எத்தனை ஆண்டுகள் இன்னும் திரிந்தே கிடக்கிறது முழுமையடையாமல் வாழ்க்கை! ஒரு உயிரின் முழுமையை…

Read More

நிறமாறும் உருவங்கள் கவிதை – ச.லிங்கராசு

அடிபடைவாதிகளின் ஆக்டோபஸ் கரங்கள் எங்கும் எதிலும் விரவி கிடக்கிறது எதிர்க்காலம் நம்மை எங்கே கொண்டு போகும் என்று கிலியினால் மனம் துவண்டு போகிறது நீதி தேவதையின் வெண்ணிற…

Read More