நவம்பர் புரட்சியும் அதில் பெண்களின் பங்கும் – ஜெயதி கோஷ் (தமிழில்:ச.வீரமணி)

ஜெயதி கோஷ் (தமிழில்:ச.வீரமணி) ரஷ்யப் பெண்களின் பங்களிப்புகள் மற்றும் தியாகங்கள் இல்லாமல் ரஷ்யப் புரட்சி கிடையாது என்று சொன்னால் அது மிகையல்ல, உண்மை. பிப்ரவரி புரட்சி (உண்மையில்…

Read More

துயரிலும் துளிர்விடு கவிதை – கார்கவி

அந்த விதை அங்குதான் விதைக்கப்பட்டது எச்சில்கள் துப்பப்பட்டன யாரோ ஒருவரின் கழிவு அங்கே கழிக்கப்பட்டது மொத்தமான இயற்கையை ஒண்டிப்பிடித்து புல்லினங்காலின் அழகுகளில் படாது தப்பிய விதையின் விருட்சத்தின்…

Read More