Prof.Ashish Jha

பேராசிரியர் ஆஷிஷ் ஜா உடன் ராகுல் காந்தி நடத்திய உரையாடல் (தமிழில் தா.சந்திரகுரு)

உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள பொது சுகாதார நிபுணரான ஆஷிஷ் ஜா மற்றும் பிரபல ஸ்வீடிஷ் தொற்றுநோயியல் நிபுணரான ஜோஹன் சீசிக்கே ஆகியோருடன் ராகுல் காந்தி 2020 மே 27…

Read More