அறிவியல் புரிதல்களைப் புகட்டத் தவறியதால்… – மூத்த மருத்துவர் பேராசிரியர் ஆர்.பி. சண்முகம்.

சுகாதாரம், சுற்றுச்சூழல், நோய்ப்பரவல் ஆகியவை குறித்த அறிவியல்பூர்வமான புரிதல்களைப் புகட்டத் தவறியது கொரோனா உள்ளிட்ட கடும் பாதிப்புகளுக்கு ஒரு முக்கியக் காரணம் என்கிறார் இந்தியாவில் முதல்முறையாகக் கல்லீரல்…

Read More