உள்நாட்டு மீன் வளம் பாதுகாப்போம் – கே. யுவஸ்ரீ,முனைவர் இல.சுருளிவேல்

இந்தியா ஒரு வளரும் நாடு. நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் உணவு பாதுகாப்பிற்கும் மீன்வளம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. உள்நாட்டு மீன் வளம் என்பது உள்நாட்டு நீர், ஏரிகள்,…

Read More