இந்தியாவில் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு சமத்துவமின்மை – பேரா. பு. அன்பழகன்

பேரா. பு. அன்பழகன் இந்தியாவில் கோவிட் பெருந்தொற்று கடந்த மார்ச் 2020இல் உருவான முதல் அலையிலும் பிப்ரவரி 2021இல் உருவான இரண்டாவது அலையிலும் பெருமளவிற்கு வாழ்வாதார நிலையிலும்,…

Read More

கோவிட்-19 பெருந்தொற்றும், இந்திய கிராமப்புற பொதுசுகாதார உள்கட்டமைப்பும் – பேரா. பு. அன்பழகன்

இந்தியாவில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு மக்கள் கிராமங்களில்தான் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவர்கள் வேளாண்மையையும் அதைச்சார்ந்த தொழிலையும் முதன்மைப் பணியாகக் கொண்டுள்ளனர். இவர்களுக்கான கல்வி, சுகாதாரம் போன்ற சேவைகள்…

Read More

நாம் எதைப் பேச வேண்டும்..? – *தேனி சுந்தர்*

இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த காலகட்டத்தில் நமக்கென சுயமான மருத்துவக் கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும்.. மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று கருதிய இந்திய அரசு ஒரு…

Read More