நூல் அறிமுகம்: புதிய தமிழ் சிறுகதைகள் – எஸ்.பாலா (இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம்)

நவீன தமிழ் இலக்கியத்திற்கு பெருமை சேர்த்துள்ள சிறுகதை ஆசிரியர்களின் இத்தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளன. பதினாறு சிறுகதைகள் கொண்ட இத் தொகுப்பை தேர்வு செய்து தொகுத்துள்ளார் அசோகமித்திரன். பல்வேறு வாழ்…

Read More