கவிஞர் இர.அறிவழகன் எழுதிய “பழுப்பேறியே நாட்குறிப்பைத் திருப்புதல்” (நூலறிமுகம்)

கவிஞர் இரா. அறிவழகன் அவர்களது “பழுப்பேறியே நாட்குறிப்பைத் திருப்புதல்” திருப்பிப் பார்த்தேன். திருப்பிய பக்கங்கள் எங்கும் காதல் சுவை இழையோடிக்கிடந்தது. காதல் காதல் காதல்! காதல் போயின்…

Read More