நூல் அறிமுகம்: இரா.முருகவேளின் “புனைபாவை” –  பா.அசோக்குமார்

புனைபாவை இரா. முருகவேள் ஐம்பொழில் பதிப்பகம் பக்கங்கள் :365 ₹.250 சென்னிமலை வாசகர் வட்டம் நடத்திய நூல் வெளியீட்டு விழா தொடர்பான முகநூல் பதிவை பார்த்தது முதலாகவே…

Read More