முட்டாள் கண்ணாடி  கவிதை – க. புனிதன்

முட்டாள் கண்ணாடி கண்ணாடி பார்த்து தன் உருவத்தை கொத்தும் சேவல் போலவும் தன் வாலை பிடிக்க சுற்றி சுற்றி வரும் பூனையை போல் கண்ணாடி பெட்டியை கடல்…

Read More

புனிதனின் கவிதைகள்

எதுவெல்லாம் அழகு ************************ கஞ்சன் வீட்டுப் பெரிய பூக்கள் அழகு ஊதாரி வீட்டுச் சின்னப் பூக்கள் அழகு ஆட தெரியாதவளின் வீட்டு ஒயிலான பூக்கள் அழகு நர்த்தகி…

Read More

புனிதனின் கவிதைகள்

விபத்து *********** எப்போதாவது எதோ சொல்ல வந்தியே என்னவென்று கேட்கிறாள் எப்போதாவது பலூன் வாங்கித் தரச் சொல்லும் குழந்தையைப் போல் அடம் பிடிக்கிறாள் எப்போதாவது ஜானி நாய்க்கு…

Read More

புனிதனின் கவிதைகள்

நத்தை உணர்ச்சி ********************** மாடு பிடித்து வருகையில் எண்ணெய் தடவி படிய வாரிய தலையில் அழகு உணர்ச்சியும் பட்டாம் பூச்சியின் கவனம் போல் தோசை சட்டியை கவனமாக…

Read More

கிடோ கவிதை – க. புனிதன்

கண் இமைகள் தாழ்த்தி சோகத்தில் கண்ணுற்று இருக்கும் துறவி போல் மழைத்துளிகள் பெய்யும் பொழுதில் கடைசி இலை விழ காத்திருக்கும் இலை உதிர் மரம் இலை உதிர்…

Read More

சிற்றுயுயிர்கள் இன்பம் கவிதை – க. புனிதன்

தென்னை மரத்தில் முற்றி விழுந்த காமம் யாமம் காமம் இரண்டும் அறிந்த நெல் பயிர் வண்டு நத்தையின் உடல் கவர்ச்சி சிற்றிடை கொண்ட சிற்றெறும்பு பின் நயனம்…

Read More