ஆண்டுகள் செல்லச் செல்ல இதுவும் கடந்து போகும் – பிஷன் சிங் பேடி (தமிழில். கி.ரா.சு.)

1984 சீக்கிய எதிர்ப்புக் கலவரத்தைக் கடந்த இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன்(74) தான் கடந்த விதத்தை விவரிக்கிறார். இந்தியா விடுதலை பெற்ற நள்ளிரவுக்கு ஒரு வருடம்…

Read More