♥புத்தகப்பை குடையானது♥ (மழையாய் கல்வி) – ஜெ. கிருஷ்ணமூர்த்தி

புத்தக அணிந்துரையிலிருந்து சில வார்த்தைகள்: தோழர் மூ.சுந்தரலிங்கம் அவர்களின் ‘‘♥புத்தகப்பை குடையானது♥’’ என்ற இந்த புத்தகம் கல்வி ஆளுமை இருவரை என் கண் முன்னே கொண்டு நிறுத்தியது.…

Read More