பெரும் புதிர் கவிதை – ஐ.தர்மசிங்

அந்தக் கூந்தலுக்கு அழகான பூவைச் சூடும் தகுதி இல்லையென பூவைக் கிழித்து வீசுகிறபோதும் அந்தக் கால்கள் காலணிக்குள் நுழையும் தகுதியற்றதென செருப்புகளைக் கையில் சுமக்க வைக்கிறபோதும் அந்த…

Read More