மழலைக் கதைப் பாடல் :  புத்திசாலி மனிதன் – கே.என்.சுவாமிநாதன்

மாலை நேரம் காட்டு வழியே மனிதன் ஒருவன் வந்தான் பசியைத் தீர்க்கப் பழங்கள் தேடி அங்கும் இங்கும் அலைந்தான் உச்சிக் கிளையில் பழுத்த பழங்கள் வாவா என்று…

Read More