பரகால பிரபாகர் எழுதிய “புதிய இந்தியா எனும் கோணல் மரம்”- நூலறிமுகம்

“கோணல் மரமான மனிதகுலத்திலிருந்து நேரான எதுவும் ஒருபோதும் உருவாக்கப்பட்டதில்லை”- இம்மானுவேல் கான்ட் அவர்களின் மொழியோடு ‘புதிய இந்தியா எனும் கோணல் மரம்’ தன் பயணத்தை தொடங்குகிறது. “பிரபாகரனின்…

Read More