தொடர் 27: கடவுளும் கந்தசாமிப்பிள்ளையும் – புதுமைப்பித்தன் | கதைச்சுருக்கம் : ராமச்சந்திர வைத்தியநாத்

புதுமைப்பித்தன் என்ற புனை பெயரிலும் கதைப் பொருள்களிலும் உள்ள கவர்ச்சி அவருடைய எழுத்து நடையிலும் உண்டு. இதெற்கெல்லாம் மேலாக அவருடைய எழுத்து மனிதனையும் அவனுடைய வாழ்க்கையையும் பற்றிய…

Read More

பேசும் புத்தகம் | புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் *பாட்டியின் தீபாவளி* | வாசித்தவர்: அருணா சத்யமூர்த்தி (ss 112)

சிறுகதையின் பெயர்: பாட்டியின் தீபாவளி புத்தகம் : புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : புதுமைப்பித்தன் வாசித்தவர்: அருணா சத்யமூர்த்தி (ss 112) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம்…

Read More

பேசும் புத்தகம் | புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் *கடவுளின் பிரதிநிதி* | வாசித்தவர்: கி.கௌசல்யா (Ss133)

சிறுகதையின் பெயர்: கடவுளின் பிரதிநிதி புத்தகம் : புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : புதுமைப்பித்தன் வாசித்தவர்: கி.கௌசல்யா (Ss133) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக…

Read More