பேசும் புத்தகம் | அகல்யை – புதுமைப்பித்தன் | வாசித்தவர்: பூமாதேவி 

சிறுகதையின் பெயர்: அகல் ஏன் புத்தகம் : புதுமை பித்தன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் :புதுமை பித்தன் வாசித்தவர்: பூமாதேவி இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக…

Read More

பேசும் புத்தகம் | எழுத்தாளர் புதுமைப்பித்தனின் சிறுகதை *பொன்னகரம்* | வாசித்தவர்: எஸ்.ராம்கபிலன்.

சிறுகதையின் பெயர்: பொன்னகரம் புத்தகம் : புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : எழுத்தாளர் புதுமைப்பித்தன். வாசித்தவர்: ஜனனி ப்ரியா, ஐந்தாம் வகுப்பு,புதுச்சேரி. (Ss31) இந்த சிறுகதை, பேசும்…

Read More

பேசும் புத்தகம் | புதுமைப்பித்தனின் சிறுகதை *சாமியாரும் குழந்தையும் சீடையும்* | வாசித்தவர்: அ.பிரபாகரன்

சிறுகதையின் பெயர்: சாமியாரும் குழந்தையும் சீடையும் புத்தகம் : புதுமைப்பித்தன் சிறுகதை ஆசிரியர் : எழுத்தாளர் புதுமைப்பித்தன் வாசித்தவர்: அ.பிரபாகரன் (Ss21) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம்…

Read More

பேசும் புத்தகம் | புதுமைபித்தனின் சிறுகதை *குப்பனின் கனவு* | வாசித்தவர்: வெ.ஹேமந்த் குமார்

சிறுகதையின் பெயர்: குப்பனின் கனவு புத்தகம் : புதுமைபித்தனின் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : புதுமைப்பித்தன் வாசித்தவர்: வெ.ஹேமந்த் குமார்,ஈரோடு. இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக…

Read More

பேசும் புத்தகம் | நிகும்பலை – புதுமைப்பித்தன் | வாசித்தவர்: பூமாதேவி 

சிறுகதையின் பெயர்: நிகும்பலை புத்தகம் : புதுமை பித்தன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் :புதுமை பித்தன் வாசித்தவர்: பூமாதேவி இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது.…

Read More