குயில் முட்டை கவிதை – வ. காமராஜ்

நிறத்தால் குயிலும் காக்கையும் ஒன்றுதான்! குரலால் ஒன்றுபடுவதில்லை! குயிலின் குரல் இனிமையென்கிறோம்; காக்கையின் குரலைக் கரைச்சல் என்கிறோம்; அதனதன் மொழி அறிந்ததைப்போல! இரண்டும் பறவைதான்! காகம் மிகவும்…

Read More