சுய தேடல் கவிதை – இரா.பானுமதி

தொலைந்தவளைத் தேடியும் கிடைக்க வில்லை… எப்போதிருந்து,…. தெரியவில்லை…. தொலைந்தது எங்கே? புரியவில்லை… இரவிலா….? பகலிலா? எப்போது…. விளங்கவில்லை. இன்னும் தேடிக்கொண்டேயிருக்கிறேன்.. மகிழ்ச்சியும் மலர்ச்சியுமாக கொண்டாட்டமும் கும்மாளமுமாக இருந்த…

Read More