சமகால நடப்புகளில் மார்க்சியம் தொடர் 2 – என்.குணசேகரன்

மார்க்சியம் “மறைந்து போன” தத்துவமா? என்.குணசேகரன் “மார்க்சியம் காலாவதியாகி விட்டது; அது தோல்வியடைந்த தத்துவம்” என்றெல்லாம் மார்க்சிய எதிரிகள் பேசுவது வழக்கமானதுதான். அநீதிகளின் மொத்த உருவமாக இருக்கும்…

Read More